اخبار صنعت مرغ و تخم مرغ

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

راهکارهای مقابله با بحران صنعت مرغداری درهیات دولت مطرح می شود

به گزارش ITPNEWS، در پی بحران شدید کاهش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ که از روزهای آغازین هفته دوم فروردین ماه گذشته آغاز شده بود […]